Prometheus

Instalacja prometheus i grafany

Kod dostępny w branchu: 4-prometheus

Zmień hasło do grafany w k8s/prometheus/kube-prometheus-values.yaml.

Zaaplikuj manifesty z helma z Prometheus i Grafany - mogą wyskoczyć błędy przez kolejność aplikowania obiektów CRD, wówczas wykonaj polecnie ponownie:

kustomize build --enable-helm k8s/prometheus | kubectl apply -f-

Sprawdź dostęp do grafany (http://localhost:3000) przez port-forwarding

kubectl -n monitoring port-forward deploy/kube-prometheus-grafana 3000:3000